ÁSZF

a Meditainment Kft. szolgáltatásait igénybe vevő fogyasztók részére

Hatályos: 2022. szeptember 1-től

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Meditainment Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató/ Meditainment Kft.) által működtetett https://funkcionalisorvoslas.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Szolgáltató. weboldalán történő vásárlás a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását is jelenti egyben. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weboldalán és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a weboldalról.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI/ELÉRHETŐSÉGE

A Szolgáltató neve: Meditainment Kft.

Cégjegyzékszáma: 09 09 023343

Székhelye: 4032 Debrecen, Tessedik Sámuel utca 172.

Adószáma: 23981832-2-09

Bankszámlaszáma: CIB Bank 10702064-67401491-51100005

Nyilvántartó szerv: Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Telefonszáma: 06-20-366-7640

E-mail címe: info@funkcionalisorvoslas.hu

Postacíme: 4032, Debrecen, Tessedik Sámuel utca 172.

Honlapja/Weboldala: https://funkcionalisorvoslas.hu/

1.1. A webáruház tárhely szolgáltatója a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22.)

1.2. A panaszkezelés helye a Szolgáltató székhelyén található. 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Felek: A Szolgáltató és a Fogyasztó együtt. 

Szerződés: A Szolgáltató és a Fogyasztó között az ÁSZF és a Fogyasztó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés. 

ÁSZF: A jelen Általános Szerződési Feltételek. 

Kosár: A Fogyasztó által összeállított Termékek listája a termékek árának feltüntetésével és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakkal, amelyre a Rendelés irányul. 

Rendelés: A Fogyasztónak a Szolgáltató weboldalán kiválasztott Termék megvásárlására irányuló szerződéskötési ajánlata.

Online fizetési mód: a Rendelés fizetési szolgáltatón keresztül történő Stripe fizetési eszköz útján történő kifizetése. 

Digitális tartalomdigitális formában előállított vagy szolgáltatott adat.

Áru: jelen ÁSZF-ben olyan ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre és az értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Egyes speciális termékekre a vonatkozó ágazati/szektorális jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2022. szeptember 1. napjától visszavonásig hatályos. Az ÁSZF módosításait a Szolgáltató a mindenkori weboldalán közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben is értesíti. A módosítások nem értintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldala vagy annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldala terjesztésének tekintetében. Tilos a Szolgáltató weboldalán megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

2.4. A („Ptk.”) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

3. VÁSÁRLÁS

3.1. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós személyes adatait megadni. A vásárlás során megadott téves/valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy személyes adataival veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásait.

3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott személyes adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb nemvárt eseményekért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató ugyanakkor tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat kijavíthatja/pontosíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás teljesíthető legyen.

3.3. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a felhasználói nevét és vagy jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS AZ ÁRAK

4.1. A weblapon megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os általános forgalmi adót, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek). Tekintve a termék természetét, szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjak nem kerülnek felszámolásra. 

4.2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről képet jelenít meg. 

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználót az akcióról és annak pontos időtartamáról. 

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére mégis hibás termékár kerül a Webáruházban feltüntetésre, vagy rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy irreális ár jelenik meg, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést az adott hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. 

5. RENDELÉS MENETE

5.1. Az ajánlatkérés, és megrendelés folyamata

 A www.funkcionalisorvoslas.hu Weboldalhoz tartozó webshopban a Felhasználó az alábbi szolgáltatásokat rendelheti meg; 

 • e-book (digitális tartalom)
 • Program (digitális tartalom)
 • Minitanfolyam (digitális tartalom)

 

A Felhasználó a webshopon keresztül megrendelhető termékeket az oldal tetején található menüsorban lévő E-book-ok/Tanfolyamok gombra kattintva találja. A termékre klikkelve elérhető a kiválasztott csomag tartalmára, jellemzőire vonatkozó vásárlói tájékoztató. A kiválasztott csomag az „Ezt kérem” gombra kattintva helyezhető a kosárba. A kosár felületen a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva további termék helyezhető a kosárba. A vásárlást követően a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva teljesíthető a megrendelt termék(ek) vételára, fizetés előtt azonban be kell jelölni az „Elolvastam, és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtt lévő négyzetet.

 A vásárlási/megrendelési folyamat során a Felhasználónek meg kell adnia: 

 • kötelezően:
  • Vezeték-és keresztnév (cégek esetén: cégnév, székhely, adószám)
  • Pontos cím (megye, irányítószám, város, közterület neve, házszám)
  • E-mail cím
 • nem kötelező
  • Telefonszám

 A számlázási adatok alatt megtekinthető a rendelés tartalma, vételára. A fizetési folyamat a „fizetés” gombra kattintva indítható el.

5.2. A megrendelt termék/szolgáltatás fizetésének módja, és a megrendelések feldolgozása

 A termékeke/szolgáltatások díjai a Weboldalon kerülnek meghatározásra az adott tudásanyag/szolgáltatás tematikájával és egyéb feltételeivel együtt.

5.3.  Lehetséges fizetési módok: 

5.3.1. Bankkártyával történő fizetés a STRIPE fizetési szolgáltatón keresztül.

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a fizetendő végösszeg beérkezését követően e-mailben juttatjuk el az erre a célra megadott email címre.

5.3.2. Részletfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

Lehetőség van a Ciklusszinkron Program, PCOS Program árának részletekben történő kifizetésére. Részletfizetés kezdeményezése a megrendelési folyamat elején a csomag adatlapján a „RÉSZLETFIZETÉSSEL” felirat alatt található „KÉREM A CSOMAGOT” feliratú gombra kattintással lehetséges.

A részletfizetés kizárólag bankkártyás ismétlődő fizetés útján lehetséges, az alábbiak szerint.

A programcsomag megrendelésekor a megrendelés folyamatában a Felhasználó a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.

Jelen szerződési feltételek elfogadásával és az első fizetéssel Felhasználó mint kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ismétlődő fizetések teljesítése érdekében a Stripe Payments Europe Ltd., North Wall Quay, Dublin 1., D01C4E0, Ireland (Írország) tárolja a fizetéshez használt bankkártya adatait.

A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.

A fizetések jogcíme havi részletfizetés, a részleteket naptári havonta előre kell megfizetni, az első részlet fizetésének napjával megegyező számú napokon (fordulónap). Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló részletfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Payments Europe Ltd. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

 5.4.  A megrendelések feldolgozása 

A megrendelések feldolgozása automatikusan történik. A megrendelés feldolgozása után, a sikeres fizetést követően egy köszönő oldalon már el is érhetőek a letöltési linkek. Ezekre kattintva a megvásárolt anyagok azonnal elérhetőek, a linkeket a megadott e-mail címre is elküldjük. Bármilyen letöltési problémát a Felhasználó az info@funkcionalisrovoslas.hu e-mail címre tudja jelezni, Szolgáltató hétköznapokon 08:00-16:00 között tudja fogadni és megválaszolni a megkeresést. A letöltési linkek a vásárlást követően 30 napig élnek, ezután már nem aktívak, és reklamációra nincs lehetőség.

5.5. Díjjóváírási/Fizetési visszaigazolás 

A felek között a szolgáltatás megvásárlására és a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a díj jóváírását tartalmazó, illetve a teljesítésről szóló, és a számlát is tartalmazó visszaigazoló e-mail kiküldésének napján jön létre.

A sikeres fizetést követően a díjjóváírást visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Felhasználóhez, melyben az elektronikus számla is megtalálható. Online elérhető tudásanyag vásárlása esetén ugyanebben az e-mailben a Felhasználó megkapja a tudásanyaghoz a hozzáférési adatokat, ami 30 napig elérhető. 

5.6 Vételár/Szolgáltatási díj

A kurzuscsomagok aktuális árairól a weboldal egyes kurzuscsomagok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

A vételár mindig forintban értendő a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely egyben a bruttó vételár, azaz a hatályos jogszabályok szerint a Terméket az alkalmazandó általános forgalmi adó terheli.

A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt szolgáltatásra nem vonatkozik.

Amennyiben a Weboldalakon minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó – kizárólag a teljesítés megkezdése előtt – elállhat vásárlási szándékától.

További információ a 4. pontban került feltüntetésre. 

5.7 A szolgáltatás teljesítésének megtagadása/visszautasítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy megrendeléseket visszautasítson pl. versenyérdek-ellentét miatt.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti (a STRIPE rendszerén keresztül a Felhasználó vásárláskor használt bankkártyájára visszatérítést kezdeményez) a Felhasználónek.

Amennyiben a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet azonnal, de legkésőbb 3 munkanapon belül tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbbaz értesítést követő 3 napon belül visszatéríteni. 

5.8 Felelősség:

A Szolgáltató a Tudásanyagokat elsősorban a szolgáltatás adatlapján meghatározott célcsoport számára fejleszti. A Szolgáltatások tartalmai a Szolgáltató előzetes, nem reprezentatív felmérése alapján kerülnek kifejlesztésre.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért, hibákért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót továbbá nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hogy a Felhasználó által megvásárolt termék illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból, hozzáférhetővé válik.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat a Felhasználó, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden Felhasználó kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja, valamint cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó ok vele szemben nem áll fent. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget. 

5.9 A vásárlástól való elállás joga

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom (jelen esetben a Termék – e-book-ok, programok, minitanfolyamok) tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti.

Felhasználó az E-könyv és Programok, Minitanfolyamok megrendelés leadásával, kifejezett, előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a megrendelés leadását követően teljesítést a Szolgáltató haladéktalanul megkezdje, tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően Felhasználó elveszíti az elállási jogát, amennyiben a Felhasználó tudomásul vételéről szóló visszaigazolást a Szolgáltató megküldte Felhasználó részére. 

5.10 Kellékszavatosság

 Az ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Amennyiben a Weboldal által nyújtott szolgáltatás hibás, a Felhasználó kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben Üzemeltető e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díj visszajár a Felhasználónak. Amennyiben a Felhasználó a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik a Felhasználók a kellékszavatossági igényeiket?

Az ügyfelek a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igények érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szellemi tulajdon védelme

www.funkcionalisorvoslas.hu mint Weboldal, és az e Weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, és az Szjt. hatálya alá tartoznak. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.

Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldalak vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot. Felhasználó

 • a letölthető tartalmakat csak saját eszközre töltheti le,
 • a letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább vagy teheti hozzáférhetővé,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,
 • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,
 • a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,
 • a felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja, egyszerre legfeljebb 2 különböző eszközről.
 • Egy vállalkozás számára több hozzáférés a Szolgáltatóval történő egyedi megállapodás útján rendelhető meg.
 • A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak Felhasználó általi megszegése a felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató a teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

9.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

9.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

9.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

9.5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 

9.6. Szolgáltató a webáruházban található termékekhez  való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

9.7. Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Európai Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

9.8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

7. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

10.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban található elérhetőségen telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

10.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. 

10.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

10.4. A panasz elutasítása esetén a Felhasználó a panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

10.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

10.4.2. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu/

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

10.4.2.1. A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

10.4.2.2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

10.4.2.3. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

10.4.3. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

10.4.4. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

8. ADATVÉDELEM

A webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://funkcionalisorvoslas.hu/

Debrecen. 2022. szeptember 1. 

PCOS Program
- A természetes recept

9 lépés a hormonegyensúly, az egészséges anyagcsere és a termékenység felé

Ismét megnyitottuk 05.16-ig!

A helyek száma korlátozott - biztosítsd a tiédet még ma!